Castellano  |  
Estàs en: Inici Benvinguda Informació d'Accessibilitat

Accessibilitat

Aquest lloc web ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans en compliment del que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per als llocs web de les Administracions Públiques.
El lloc web ha estat creat en funció de les pautes d'accessibilitat a les contingudes proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative) organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium), per informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web.
La WAI ha establecido tres niveles de accesibilidad, "A", doble "A" y triple "A" alcanzando cada nivel con el cumplimiento de unas determinadas pautas o principios.
Nos hemos fijado como objetivo inicial cumplir el nivel "A" de accesibilidad
Con objeto de asegurar estos niveles de cumplimiento de criterios de accesibilidad, se ha realizado la comprobación con el programa TAW (Test de Accesibilidad Web) de las páginas de la web.
Para el cumplimiento de la accesibilidad intelectual se ha seguido el protocolo NI4La WAI ha establert tres nivells d'accessibilitat, "A", doble "A" i triple "A" aconseguint cada nivell amb el compliment d'unes determinades pautes o principis.
Ens hem fixat com a objectiu inicial complir el nivell "A" d'accessibilitat
Amb l'objectiu d'assegurar aquests nivells de compliment de criteris d'accessibilitat, s'ha realitzat la comprovació amb el programa TAW (Test d'Accessibilitat Web) de les pàgines de la web.
Per al compliment de l'accessibilitat intel·lectual s'ha seguit el protocol NI4.

Estil Visual

En la nostra obstinació per aconseguir una Web el més accessible possible hem creat un estil visual d'alt contrast per facilitar la lectura de la nostra Web. Pot seleccionar l'estil visual amb el que vol consultar la nostra Web:

Assoliments

 • Menús de navegació: S'ha eliminat la mobilitat dels menús aconseguint d'aquesta manera una més gran accessibilitat. S'han cercat alternatives per aquells navegadors que no permeten JavaScript.
 • Accessibilitat en els continguts textuals: Totes les plantilles on es recullen els continguts de la web accessible han estat creades novament sota els criteris d'accessibilitat de la WAI.
 • Imatges: S'han incorporat textos alternatius a les imatges, perquè els lectors de pantalla permetin als que els utilitzen interpretar aquestes imatges. Aquesta funcionalitat és igualment útil per a qui tingui deshabilitat des seu navegador la visualització d'imatges.
 • Dreceres de teclat: S'han habilitat unes combinacions especials de tecles com a dreceres de teclat, perquè el que faci servir el teclat com a mitjà de navegació, ho faci més ràpidament.
 • Identificació d'idioma: S'han incorporat a totes les pàgines i a les aplicacions i documents insertats en aquestes la identificació de l'idioma en el qual estan els seus continguts.
 • Eliminació de codi Javascript: S'ha eliminat en la mesura del possible aquest tipus de codi no recomanable, degut a que molts usuaris i navegadors no ho tenen habilitat la qual cosa impedeix l'accés als continguts..
 • Compliment del protocol NI4: S'ha aconseguit una més gran accessibilitat intel·lectual complint en gran mesura les pautes del protocol NI4.

Dreceres de Teclat

A continuació es descriuen les dreceres de teclat definides amb l'objectiu de facilitat la navegació.

Drecera Accés
Q Requisits
R El meu Perfil
L Connectar/Desconnectar (Login)
B Benvinguda a entitat
P Les meves Sol·licituds
A Aquesta informació d'Accessibilitat
V Avís Legal
S Sí / Confirmar Operació
N No / Cancel·lar Operació
C Continuar
M Modificar
E Eliminar
T Contacte
1 Fer servir Idioma castellà
2 Fer servir Idioma Català
3 Fer servir Idioma Euskera
4 Fer servir Idioma Galleg
5 Fer servir Idioma Anglès
6 Fer servir Idioma Francès

L'ús de dreceres de teclat depèn del navegador. Els més freqüents fan servir les següents combinacions de tecles

 • Google Chrome: ALT + drecera
 • Tecles: ALT + drecera, a continuació, ENTER
 • Mozilla Firefox: MAJÚSCULES + ALT + drecera (Dreceres numèriques no funcionen)
 • Ópera: MAJÚSCULES + ALT + drecera
 • Safari: ALT + drecera
 • Sistema Operatiu MacOs: CMD + ALT + drecera